Association registration

* Required fields
Contactinformation
Other information
Activities
Choose activities*Members information - at the turn of the year
Ages
Roles
Register Webb-kontakt (Optional registration)

Register Ordförande (Optional registration)

Register Kontaktperson (Optional registration)

Register Kassör (Optional registration)

Register Sekreterare (Optional registration)

Web publishing
The association will be searchable and show public contact information on this website.
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Har du frågor eller synpunkter, kontakta Medborgarservice på 0431-770 00.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.26